მთავარი » ექიმები » კოსმეტოლოგია » ეკატერინე ცარციძე

ეკატერინე ცარციძე

клиника пластической хирургии и центр эстетической медицины

ექიმი, დერმატო-კოსმეტოლოგი


2000 წ. ქ. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის "მომავლის ექიმი" სამკურნალო ფაკულტეტის სრული კურსი, ზოგადი პროფილის ექიმი

2001 წ. სახელმწიფო სერტიფიკატი, საქართველოს შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ნებადართული სპეციალობა - ზოგადი პროფილის ექიმი, მკურნალი

2005 წ. უწყვწტი სამედიცინო განათლების პროგრამა, "კანისა და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებათა აქტუალური საკითხები"

2010 წ. ევროპის 25-ე IUSTI კონფერენცია, 

2007 წ. სახელმწიფო სერტიფიკატი, საქართველოს შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ნებადართული სპეციალობა - დერმატო-ვენეროლოგია

2012 წ. უწყვეტი სამედიცინო პროგრამა ტელედერმატოლოგიაში

2013 წ. სერტიფიკატი "3D მეზოძაფები"