მთავარი » ექიმები » კოსმეტოლოგია » მარი სინაურიძე

მარი სინაურიძე

клиника пластической хирургии и центр эстетической медицины

ექიმი, დერმატო-კოსმეტოლოგი


1993-2000 წწ. ქ. ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტი "ქუთაისი", სამკურნალო ფაკულტეტი. სპეციალობა სამკურნალო საქმე, კვალიფიკაცია - ექიმი

2006-2008 წწ. კიროვის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, ორდინატურის კურსი. სპეციალობა - დერმატო-ვენეროლოგია

2008 წ. კიროვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული კოსმეტოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა - კოსმეტოლოგი

2009 წ. მეჩნიკოვის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის ბაზეზე არსებული კლინიკა მარტინექსი, "მეზოთერაპია ესთეტიკურ და აღდგენით მედიცინაში"

2009 წ. ქ. მოსკოვი "РУДН"-ის ესთეტიკური მედიცინის კათედრა, "ბოტულიზმის ტოქსინის პრეპარატების გამოყენება მედიცინაში (ბოტოქსი, დისპორტი, ლანტოქსი)"

2009 წ. ქ. მოსკოვი "ГМИ Мартинекс", "კონტურული კორექცია ესთეტიკურ მედიცინაში"

2011 წ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფსიული განვითარების საბჭო. ნებადართული სპეციალობა - დერმატო-ვენეროლოგია

2012 წ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭო. ნებადართული სპეციალობა - კოსმეტოლოგია

2013 წ. სერტიფიკატი "3D მეზოძაფები"