მთავარი » ექიმები » კოსმეტოლოგია » ნათია კაპანაძე

ნათია კაპანაძე

клиника пластической хирургии и центр эстетической медицины

ექიმი, დერმატო-კოსმეტოლგი


1998-2004 წწ. ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - ფაკულტეტი სამკურნალო, სპეციალობა სამკურნალო საქმე. კვალიფიკაცია - ექიმი

2005-2008 წწ. უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი დერმატო-ვენეროლოგიაში, რეზიდენტურის პროგრამით

2009 წ. რეზიდენტურის მოკლე კურსი შინაგან მედიცინაში

2005 წ. სერტიფიკატი №155 მონატილეობისთვის "კანისა და სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებათა საკითხები" (აკრედიტაცია №2005096)

2005 წ. სერტიფიკატი №120 მონაწილეობისთვის "მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები დერმატოლოგიურ და ანდროლოგიურ პრაქტიკაში"

2006 წ. სერტიფიკატი №113 მონაწილეობისთვის "თანამედროვე კლინიკური მედიცინის აქტუალური საკითხები საქართველოში"

2006 წ. სერტიფიკატი №113 მონაწილეობისთვის "კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა"