მთავარი » ექიმები » კოსმეტოლოგია » ქეთევან ნანავა

ქეთევან ნანავა

клиника пластической хирургии и центр эстетической медицины

ექიმი, დერმატო-კოსმეტოლოგი

ლაზერო-თერაპევტი


1988 წ. თბილისის სახლმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის - ექიმი თერაპევტი

1988-1989 წწ. თბილისის #1 კლინიკური საავადმყოფო - ინტერნატურის კურსი თერაპევტი

1991 წ. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის კვალიფიკაცია - კინიკური კარდიოლოგია

1989-1992 წწ. ქ.რუსთავის #2 პოლიკლინკა - ექიმი კარდიოლოგი

1990-2000 წწ. ქ.თბილისის #7 ქალთა კონსულტაცია - ექიმი თერაპევტი, კარდიოლოგი

2000 წ. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი, ლაზერის კათედრა - ლაზერო თერაპიის კურსი

2003-2004 წწ. სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი "სპექტრი" - ლაზერო-თერაპევტი

2005-2010 წწ. შპს "სამკურნალო კომბინატი" - ლაზერო-თერაპევტი

2009 წ. კლინიკა "მედი" - ლაზერო-თერაპევტი

2002 წ. სახელმწიფო სერტიფიკატი კურორტოლოგია, ფიზიოთერაპია (ლაზეროთერაპია)

2003 წ. საქართველოს ექიმთა კონგრესის სერთიფიკატი - "ახალი მიდგომები კურორტოლოგიასა და ფიზიოთერაპიაში"

2005 წ. საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის სერთიფიკატი - "ლაზერების გამოყენება დერმატოლოგიასა და

კოსმეტოლოგიაში"

2006 წ. დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის სერთიფიკატი - 

"დაბალინტენსიური ლაზეროთერაპია, როგორც სარეაბილიტაციო ტექნოლოგია პრაქტიკულ მედიცინაში"

2011 წ. CANDELA-ს სერთიფიკატი - ახალი თაობის ლაზერულ ტექნოლოგიაში "GENTALELASE, GENTALELASE PRO AND CO2RE

SYSTEMS"