მთავარი » ექიმები » პროქტოლოგია » ბექა კევლიშვილი

ბექა კევლიშვილი

клиника пластической хирургии и центр эстетической медицины

ექიმი პროქტოლოგი


1987-1994 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (საქართველო, თბილისი),

კვალიფიკაცია - ექიმი

1994-1996 წწ. რესპუბლიკური საავადმყოფო, პროქტოლოგიის დეპარტამენტი - 

ექიმი პროქტოლოგი

1996-1998 წწ. შპს პროქტოლოგიის ენტრი, დირექტორის მოადგილე რეფორმების დარგში

1998-2005 წწ. შპს პროქტოლოგიის ცენტრი, ზოგადი ქირურგი, ქირურგი პროქტოლოგი

2005 წ. დღემდე შპს ქ.თბილსის ონკოლოგიური დისპანსერი, საოპერაციო

განყოფილების გამგე, ქირურგი პროქტოლოგი

 

პუბლიკაციები/სამეცნიერო ნაშრომები

ანაერობული პარაპროქტიტის 4 კლინიკური შემთხვევის განხილვა - სამედიცინო უნივერსიტეტის 

გამოცემა