მიმიკური ნაოჭები

მიმიკური ნაოჭები
მიმიკური ნაოჭების კორექცია

 

 მიმიკური ნაოჭებია: თვალის ირგვლივ ნაოჭები (ე.წ  ბატის თათები),  წარბებს შორის არსებული ნაოჭები (ე.წ. გაბრაზების ნაოჭები) და შუბლზე არსებული ნაოჭები.

 

რამდენ ხანში ჩანს ეფექტი ?

პრეპარატის მოქმედების ეფექტი შესამჩნევი ხდება 24-48 საათის შემდეგ, ხოლო საბოლოო ეფექტი შეიძლება შეფასდეს პროცედურიდან 7-14 დღის შემდეგ.

 

რამდენი ხანი ნარჩუნდება ეფექტი ?

ეფექტი ნარჩუნდება 4–8 თვის განმავლობაში.

 

.

რამდენი ხანი გრძელდება პროცედურა ?

პროცედურა ტარდება  20–30  წუთის განმავლობაში უმტკივნეულოდ, ყოველგვარი გართულების გარეშე და რაც მთავარია, კანზე არავითარ კვალს არ ტოვებს.

პროცედურა ანესთეზიას არ საჭიროებს.

 

როდის არის შესამჩნევი ეფექტი ?

პროცედურიდან   3-4 დღეში პაციენტი აღწევს სასურველ შედეგს.

 

ხომ არ რჩება რამე ნაწიბური პროცედურის შემდეგ ?

არავითარი ნაწიბური პროცედურის შემდეგ არ რჩება.

 

როგორია პროცედურის შემდგომი პერიოდი  ?

 პაციენტი პროცედურის ჩატარების შემდეგ არ ეთიშება ჩვეული ცხოვრების რიტმს და აგრძელებს თავის საქმიანობას.კლინიკა მედის მომსახურება