ტუჩის კორექცია

კლინიკა „მედი“ გთავაზობთ  მეთოდს,  რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ტუჩის მოცულობის გაზრდა და ფორმის კორექცია, ასევე არსებული ასიმეტრიის მოშორება კონტურის მოდელირების საშუალებით.როგორ კეთდება ტუჩის კორექცია კლინიკა „მედი“-ში?
ტუჩის კორექცია
კლინიკა "მედი"-ში ტარდება ბიოთავსებადი პრეპარატების გამოყენებით ბოლო თაობის შემავსებლებით ჰიალურონის მჟავის საფუძველზე, კერძოდ უივიდერმით.


რა მეთოდით ტარდება პირველი   კონსუკტაცია კლინიკა მედიში  ?
პირველ რიგში პაციენტი წარუდგენს თავის სურვილს და შეხედულებას,  თუ როგორი უნდა იყოს მისი ტუჩი შესაბამისი პროცედურის შემდეგ.  შემდეგ ჩვენი ექიმები სამედიცინო კუთხით   აკეთებენ იდეებისა და მეთოდებს  შეჯამებას.


რამდენად საიმედოა მკურნალობა ?
კლინიკა მედიში  მკურნალობა საიმედოა,  რადგან მუშაობს   პერსონალი უმაღლესი კვალიფიკაციით და კლინიკას  გააჩნია   უახლესი უნიკალური აპარატურა. 


რამდენი ხანი გრძელდება პროცედურა ?
იქიდან გამომდინარე,  რომ ტუჩის კორექციის დროს კეთდება ადგილობრივი ანესთეზია

პროცედურა მოითხოვს 30- 40 წუთამდე.

რა   ტექნოლოგიით კეთდება ტუჩის კორექცია?
ტუჩის კორექცია ტარდება მიკროინექციებით.


რამდენად ხანგრძლივია ეფექტი?
შედეგის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პაციენტის მიერ არჩეულ პრეპარატზე და გრძელდება 6 თვიდან 2 წლამდე.


მტკივნეულია თუ არა პროცედურა?
იქიდან გამომდინარე რომ კეთდება ანესთეზია,  პროცედურა სრულიად  უმტკივნეულოა. 

რამდენი ხანი გრძელდება  სარეაბილიტაციო პერიოდი?
პაციენტი პროცედურის დამთავრებისთანავე უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ რიტმს.


პროცედურას  აქვს თუ არა  გვერდითი მოვლენები?
არა პროცედურას გვერდითი  მოვლენები არ აქვს.  პაციენტი პროცედურის დამთავრებისთანავე უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. კლინიკა მედის მომსახურება