მთავარი » მომსახურება » სტომატოლოგია » დენტალური იმპლანტაცია

დენტალური იმპლანტაცია

დენტალური იმპლანტაცია თანამედროვე ციფრული შაბლონის გამოყენებით.

უახლესი, მაღალ ტექნოლოგიური აპარატის საშუალებით იმპლანტაციამ რევოლუცია მოახდინა თანამედროვე სტომატოლოგიაში. განაკვეთის გარეშე იმპლანტაცია ციფრული ტექნოლოგიით, ანუ კომპიუტერული დაგეგმარებით სრულდება.  იმპლანტაცია ციფრული ტექნოლოგიებით რამოდენიმე ეტაპისგან შედგება:

1 ეტაპი - ხდება მთლიანი ყბის 3D  კომპიუტერული ტომოგრაფის გადაღება, სადაც სამ განზომილებაში ხდება ძვლოვანი ქსოვილის დათვალიერება.
 
2 ეტაპი - სკანირდება პირის ღრუ და მონაცემები გადადის კომპიუტერულ პროგრამაში. კბილის ტექნიკოსი ამოდელირებს დაკარგულ კბილს წინასწარ
 
3 ეტაპი - დამოდელირებული კბილები ციფრულად ეგზავნება ექიმ-იმპლანტოლოგს და კომპიუტერშივე ხდება ზუსტი განსაზღვრა თუ როგორი ფორმის, ზომის იმპლანტი უნდა გაკეთდეს და იდეალური სიზუსტით  ისაზღვრება იმპლანტის ჩასმის მდებარეობა ძვლოვან ქსოვილში.

4 ეტაპი  - პაციენტს უტარდება ციფრულად დამზადებული მმართველის (შაბლონის) ქვეშ დენტალური იმპლანტაცია 

 
ამ მეთოდის  მთავარი უპირატესობები: 

  • განაკვეთის გარეშე 
  • იმპლანტის ჩასმის მიმართულების იდეალური სიზუსტე
  • ოპერაციის შემდგომი შეშუპების  და ტკივილის მინიმალიზაცია
  • პროცედურის მოკლე დროში ჩატარება
  • უსაფრთხო და კომფორტული 


კლინიკა მედის მომსახურება