ფირფიტები

ფირფიტები
ფირფიტა არის მოსახსნელი კონსტრუქცია, რომელიც გამოიყენება 5-6 წლიდან 12-13 წლამდე.

 


რამდენად კომფორტულია  კონსტრუქცია   ბავშვებისთვის?
კონსტრუქცია კომფორტულია და ბავშვები 2-3 დღეში ეჩვევიან. 

არსებობს სხვადასხვა ფერის ფირფიტები - თავისი ჩასადები ყუთებით, რაც ახალისებს და ამარტივებს ბავშვისთვის ფირფიტის გამოყენების პროცესს.

როგორ მოსახსნელ კონსტრუქციას გვთავაზობს კლნიკა „მედი“?

ფირფიტის დამზადებაში გათვალისწინებულია ბევრი დეტალი. სრული პოლიმერიზაციის შემთხვევაში არ ხდება ლორწოვანის გაღიზიანება.
მაღალი ხარისხის მასალა კი არის გარანტი იმისა, რომ კბილებზე ლაქა არ დარჩება.

 


კლინიკა მედის მომსახურება